To God be the Glory (Ab 3/4)

 

Midayow’s Apudyus gapu’s kingwana. Gapu’s layadna, Jesus innatodna. S’ya natuy as bayad sey basur taku. Amin ey maryad, sarakniban Cristu.   Koro:        Midayow, midayow, Apudyus ad ngatu.       Midayow, midayow, allaylayad taku.       Jesus sey ayun ey umuy’n Apudyus.       At midayow s’ya gapu’s sey kingwana.   Darana, nivukvuk ‘sey natuyana. Amin da mamati mijugada’n s’ya. Urey ngan ey basur pakawanuna. No isuku viyag an Jesus Cristu.   Nabalor kingwana asda taguna.  Jesus anakna nangatod viyagta.  Ya s’ya sey nangatod ragsak ya talna. Sin-umamud nu Jesus mijug-anta.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.